Creëer een goede workflow met een strakke personeelsplanning

personeelsplanning plaatje

Als werkgever is het een veel gehoorde zin vanuit je medewerkers. Het is te druk. Werknemers voelen druk doordat er een behoorlijke piekbelasting zit in het werkaanbod. Dit komt vaak voor doordat er weinig aandacht is voor het management van het aanbod aan werk tegenover de bezetting die er is binnen je bedrijf. Dit kan je strak organiseren door een goede personeelsplanning. Een goede personeelsplanning bestaat uit meerdere fases. 4 fases om precies te zijn. Het zogenaamde forecasting, capaciteitsmanagement, planning en het inroosteren. Het gestructureerd doorlopen van deze stappen zorgt ervoor dat vraag en aanbod van werk naadloos op elkaar aansluit en er minder werkdruk wordt ervaren op de werkvloer. Lees dit blog en kom meer te weten over een goede personeelsplanning.

De verschillende stappen van een goede personeelsplanning

Hierboven beschreef ik al dat het personeelsplanning proces bestaat uit vier stappen. De eerste is forecasting. Hierbij maak je inzichtelijk wat het aanbod van werk zal zijn voor de aankomende periode. Met capaciteitsmanagement kijk je vervolgens hoeveel capaciteit beschikbaar is. Kortom wie werk hoeveel uur en vaak wordt het aantal uren weergegeven als zijnde beschikbare capaciteit in een bepaalde periode. In de planning kan je vervolgens aangeven wanneer welk werk gedaan wordt. Als laatste belangrijke stap staat het inroosteren. Nu valt alles op zn plaats en is duidelijk wie wanneer wat gaat doen. Voor deze laatste stap wordt vaak goede software gebruikt. Dit helpt om zaken goed inzichtelijk te krijgen en een passend rooster te maken.

Waarom een goede personeelsplanning?

Uiteraard is het belangrijkste dat je met een goede personeelsplanning de verwachtingen richting de klant goed kan managen. Je weet immers beter wanneer je bepaald werk voor een klant kunt doen en kunt afronden. Dit helder en concreet kunnen aangeven zal de klanttevredenheid doen stijgen. Bij het begin benoemde ik al dat medewerkers vaak drukte ervaring. Heel vaak komt dat door pieken in het werkaanbod. Deze zijn nooit helemaal weg te nemen, maar met een goede personeelsplanning zijn die wel drastisch te verminderen. Het werk wordt gelijkmatiger verdeeld en er wordt minder drukte ervaring. Je belast je medewerkers veel gelijkmatiger. Daarnaast heeft goede roostersoftware vaak wat handige tools. Bijvoorbeeld de competenties van medewerkers. Je kunt daardoor medewerkers beter op basis van hun talenten indelen. Dat betekent weer dat je de medewerkerstevredenheid aanzienlijk kan laten stijgen. Kortom een goede personeelsplanning is een belangrijk element om de continuïteit van je bedrijf te borgen.

Geef een reactie